Изграждане и поддръжка на системи за сигурност

В съвременното забързано ежедневие хората са изправени пред редица рискове от посегателства върху собствеността им, пожари, наводнения, неоторизиран достъп до мястото където работят или живеят. В тези случаи помагат системите за сигурност, които ние изграждаме. СОТ системите предпазват от кражби офисите, магазините, складовете, домовете или вилите. Системите за видеонаблюдение позволяват наблюдение в реално време на вашия обект или преглед на записани събития в него на вашия телефон, таблет или компютър. Домофонните системи и системите за контрол на достъп и работно време ограничават и регламентират достъпа до вашия офис, вход, дом. Пожароизвестителните системи са най-важни от всички системи за сигурност, защото те спасяват човешки животи. Световната статистика показва, че най-много хора загиват при пожари вследствие на задушаване от дим. Затова ранното известяване за наличие на дим и задействане на съответните протоколи за евакуация са задължителни. Силата на нашата фирма е в инженерния подход при изграждане на системи за сигурност, интегрирането на различните видове системи и последващата им безкомпромисна поддръжка.