Контрол на достъп за офиси

Монтаж на система за контрол на достъп до Вашия офис, за да се ограничи влизането на нежелани посетители. Възможност за отчитане работното време на служителите.