Ремонт на монитори

Извършваме ремонт на всички марки и модели компютърни монитори и

професионални монитори.