Ремонт на DVD и домашно кино

Извършваме ремонт на всички марки и модели DVD, BlueRay и системи за

домашно кино.