Ремонт на микровълнови печки

Извършваме ремонт на всички марки и модели битови и професионални

микровълнови печки.