Ремонт на автомобилно озвучаване

Извършваме ремонт на всички марки и модели автомобилни радиокасетофони,

автомобилни радио-CD, автомобилна мултимедия, автомобилни усилватели.

Разкодиране на автомобилни радиокасетофони, автомобилни радио-CD.