Ремонт на телевизори

Създаването на добър телевизионен сервиз изисква много години работа. Добрият телевизионен сервиз трябва да има не само добро оборудване, а и добри специалисти. Нашият телевизионен сервиз е с дългогодишна история. С ремонт на телевизори сме започнали да се занимаваме през 1992 г. Тогава още нямахме сервиз за телевизори, а просто започна изграждането на първите мрежи за кабелна телевизия в София, в което ние активно участвахме. Така още при включването на първите абонати, стана ясно, че голяма част от техните телевизори имат нужда от ремонт.

Първоначално ремонтът на телевизорите се извършваше предимно в дома на клиента – тогава това беше възможно. Постепенно обаче, с навлизането на все по-нови марки и модели телевизори, които ставаха и значително по-сложни, се оказа, че ремонтът им изисква сервизни условия. Необходими бяха специализирани инструменти и апаратура за измерване и настройка. Освен това, все по-сложните схемни решения изискваха много повече информация и осигуряване на електронни компоненти. Създадохме нашия телевизионен сервиз стъпка по стъпка, ежедневно трупайки опит и поучавайки се от грешките си. Сега имаме самочувствието, че извършваме най-различни по вид и сложност ремонти като последното нещо, с което правим компромис е качеството.